Rekrutacja na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16

Szanowni Studenci Wydziału Humanistycznego,

Chciałbym uprzejmie poinformować, że w dniu 05.02.2015 rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2015/16 w ramach Programu Erasmus+ . W tym roku po raz kolejny jest ona prowadzona elektronicznie poprzez moduł systemu Usosweb „Wymiana studencka”.

Bardzo zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, zwłaszcza że oferta Wydziału Humanistycznego jest bardzo bogata i ulega ciągłemu powiększeniu.

Informacje na temat Programu Erasmus+ wraz z listą ofert oraz skanami umów znajdują się na stronie:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/

Zgodnie z nowymi zasadami na stypendium można jechać jeden raz na każdym stopniu studiów – zachęcam więc do udziału studentów II stopnia i doktorantów, którzy skorzystali już z Programu na niższym stopniu studiów.

Rekrutacja w tym roku jest w pełni przeprowadzana poprzez moduł Usosweba. Aplikacje w Usosweb proszę wypełniać tylko w j. polskim, a zignorować pola wymagające angielszczyzny.

Każda osoba aplikująca musi wskazać dwu pracowników naukowych skłonnych do wystawienia jej opinii. Proszę informować wybranych pracowników, że w ich zakładce w Usosweb znajduje się prośba o opinię składającą się z 5 odpowiedzi na 5 prostych pytań.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje, to zapraszam w środy, godz. 12.30-14.00 (Collegium Minus, pok. 101, Fosa Staromiejska 1a, tel. 56 611 36 23, zibbi@umk.pl)

Z poważaniem,
Zbigniew Nerczuk
Prodziekan WH
Koordynator Programu Erasmus+

Warunki rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ prowadzonej na Wydziale Humanistycznym w roku 2015/16

Pełen regulamin rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ prowadzonej na Wydziale Humanistycznym w roku 2015/16 mogą Państwo pobrać w formacie pdf tutaj

Udział w rekrutacji mogą wziąć studenci Wydziału Humanistycznego, którzy:

  • znajdują się na I i II roku studiów licencjackich lub I roku studiów uzupełniających
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na danym stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów)
  • legitymują się średnią ocen z całego przebiegu studiów powyżej 3,5.
  • władają językiem obcym, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń
  • złożą wniosek o wyjazd w systemie Usosweb wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami
  • przedstawią w treści listu motywacyjnego przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych
  • zadeklarują w treści listu motywacyjnego, że zdobędą w trakcie pobytu na uczelni partnerskiej 20 punktów ECTS (pobyt semestralny) lub 40 punktów (pobyt roczny)
  • otrzymają przynajmniej dwie opinie pracowników naukowych (generowane przy pomocy Usosweb) – w przypadku wyjazdu na III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów uzupełniających obowiązkowa jest opinia opiekuna/promotora