Rekrutacja na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16

Szanowni Studenci Wydziału Humanistycznego,

Chciałbym uprzejmie poinformować, że w dniu 05.02.2015 rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2015/16 w ramach Programu Erasmus+ . W tym roku po raz kolejny jest ona prowadzona elektronicznie poprzez moduł systemu Usosweb „Wymiana studencka”.

Bardzo zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, zwłaszcza że oferta Wydziału Humanistycznego jest bardzo bogata i ulega ciągłemu powiększeniu.

Informacje na temat Programu Erasmus+ wraz z listą ofert oraz skanami umów znajdują się na stronie:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/

Zgodnie z nowymi zasadami na stypendium można jechać jeden raz na każdym stopniu studiów – zachęcam więc do udziału studentów II stopnia i doktorantów, którzy skorzystali już z Programu na niższym stopniu studiów.

Rekrutacja w tym roku jest w pełni przeprowadzana poprzez moduł Usosweba. Aplikacje w Usosweb proszę wypełniać tylko w j. polskim, a zignorować pola wymagające angielszczyzny.

Każda osoba aplikująca musi wskazać dwu pracowników naukowych skłonnych do wystawienia jej opinii. Proszę informować wybranych pracowników, że w ich zakładce w Usosweb znajduje się prośba o opinię składającą się z 5 odpowiedzi na 5 prostych pytań.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje, to zapraszam w środy, godz. 12.30-14.00 (Collegium Minus, pok. 101, Fosa Staromiejska 1a, tel. 56 611 36 23, zibbi@umk.pl)

Z poważaniem,
Zbigniew Nerczuk
Prodziekan WH
Koordynator Programu Erasmus+

Warunki rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ prowadzonej na Wydziale Humanistycznym w roku 2015/16

Pełen regulamin rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ prowadzonej na Wydziale Humanistycznym w roku 2015/16 mogą Państwo pobrać w formacie pdf tutaj

Udział w rekrutacji mogą wziąć studenci Wydziału Humanistycznego, którzy:

  • znajdują się na I i II roku studiów licencjackich lub I roku studiów uzupełniających
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na danym stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów)
  • legitymują się średnią ocen z całego przebiegu studiów powyżej 3,5.
  • władają językiem obcym, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń
  • złożą wniosek o wyjazd w systemie Usosweb wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami
  • przedstawią w treści listu motywacyjnego przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych
  • zadeklarują w treści listu motywacyjnego, że zdobędą w trakcie pobytu na uczelni partnerskiej 20 punktów ECTS (pobyt semestralny) lub 40 punktów (pobyt roczny)
  • otrzymają przynajmniej dwie opinie pracowników naukowych (generowane przy pomocy Usosweb) – w przypadku wyjazdu na III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów uzupełniających obowiązkowa jest opinia opiekuna/promotora

Santa Claus Half Marathon 2014

Dear Students,

If you are interested in running I would like to call your attention to the most popular running event in Poland – the Santa Claus Half Marathon, which will be held on December 7 at 11 am in Torun. Run 21,1 kilometers along beautiful streets of Torun and experience unforgettable atmosphere of St. Nicholas Day!

You can register here

See how it was last year:

The route of this year’s run is as follows:

Rekrutacja na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15

Szanowni Studenci Wydziału Humanistycznego,

Chciałbym uprzejmie poinformować, że w dniu 20 X 2014 o godz. 23.59 rozpocznie się rekrutacja na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15 w ramach Programu Erasmus+ . W tym roku po raz kolejny jest ona prowadzona elektronicznie poprzez moduł systemu Usosweb „Wymiana studencka”.

Bardzo zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, zwłaszcza że oferta Wydziału Humanistycznego jest bardzo bogata i ulega ciągłemu powiększeniu.

Informacje na temat Programu Erasmus+ wraz z listą ofert oraz skanami umów znajdują się na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/

Zgodnie z nowymi zasadami na stypendium można jechać 1 raz na każdym stopniu studiów – zachęcam więc do udziału studentów II stopnia i doktorantów, którzy skorzystali już z Programu na niższym stopniu studiów.

Rekrutacja w tym roku jest w pełni przeprowadzana poprzez moduł Usosweba. Aplikacje w usosweb proszę wypełniać tylko w j. polskim, a zignorować pola wymagające angielszczyzny.

Każda osoba aplikująca musi wskazać dwu pracowników naukowych skłonnych do wystawienia jej opinii. Proszę informować wybranych pracowników, że w ich zakładce w usosweb znajduje się prośba o opinię składającą się z 5 odpowiedzi na 5 prostych pytań.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje, to zapraszam w środy, godz. 12.30-14.00 (Collegium Minus, pok. 101, Fosa Staromiejska 1a, tel. 56 611 36 23, zibbi@umk.pl)

Z poważaniem,
Zbigniew Nerczuk
Prodziekan WH
Koordynator Programu Erasmus+

Welcome!

I would like to give a warm welcome to our Erasmus+ students who are going to study at the Faculty of Humanities in the winter term 2014/15.

These are:
Aybüke Balık , Gazi University Ankara
Ayşe Yıldız , Selcuk Universitesi
Cemile Dinçer, Selcuk Universitesi
Cengiz Aslan, Mardin Artuklu Üniversitesi
Dorin Ion,University of Craiova
Gülşen Aydın , Ankara University
Kristina Borovac, University of Rijeka
Öykü Memiş, Mardin Artuklu University
Pavlína Bakošová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Ramona Dinca, University of Craiova
Sevda Acar, Mardin Artuklu University
Slavka Džambová, University of SS.- Cyril and Methodius in Trnava
Tuta Simona, University of Craiova
Veselin Vasilev, Methodius University of Veliko Turnovo
Žiga Kobal, University of Lubljana

I am looking forward to meeting you all next week!

Jest jeszcze około 80 miejsc na wyjazdy w roku 2013/2014!

W większości przypadków student sam proponuje dołączenie do listy partnerów instytucji znalezionej przez siebie, której profil odpowiada kierunkowi studiów i oczekiwaniom studenta. Może również skorzystać z nielicznych umów o współpracy, które wydziały podpisały z konkretnymi firmami (np. WSP – konserwacja kamienia, ochrona dóbr kultury, WF – fil. bałkańska). Należy skontaktować się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym w celu otrzymania szczegółowych informacji.

Rozpoczęcie rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie poprzez moduł systemu Usosweb „Wymiana studencka”.

Szczegółowe instrukcja postępowania znajdują się w pliku .pdf oraz w instrukcji składania wniosku wyjazdowego w USOSweb.

Oferta Wydziału Humanistycznego jest bardzo bogata i ulega ciągłemu powiększeniu. Informacje na temat Programu Erasmus+ wraz z listą ofert oraz skanami umów znajdują się na stronie: http://www.umk.pl/en/cooperation/erasmus_plus/

Bliższe informacje można uzyskać w środy, godz. 12.30-14.00  w budynku Wydziału Humanistycznego, pok. 101 u koordynatora programu Erasmus na WH – prof. Zbigniewa Nerczuka.