Jest jeszcze około 80 miejsc na wyjazdy w roku 2013/2014!

W większości przypadków student sam proponuje dołączenie do listy partnerów instytucji znalezionej przez siebie, której profil odpowiada kierunkowi studiów i oczekiwaniom studenta. Może również skorzystać z nielicznych umów o współpracy, które wydziały podpisały z konkretnymi firmami (np. WSP – konserwacja kamienia, ochrona dóbr kultury, WF – fil. bałkańska). Należy skontaktować się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym w celu otrzymania szczegółowych informacji.